Podporujeme klienty

etc&etc s.r.o. je česká společnost zabývající se podporou pracovníků i celých pracovních týmů, jejich vzděláváním, systemickým koučováním a osobním rozvojem.

Education, Training, Coaching (vzdělání, trénink, koučování) – vzděláváme, posilujeme, provázíme.

Emotions, Thoughts, Creativity (emoce, myšlenky, tvořivost) – provázíme na cestě k tvořivému propojení myšlenek a emocí.

Podporujeme klienty v kreativním hledání nových cest a možností.

Stavíme spolu s klienty nové mosty k ostatním lidem nebo spolupracovníkům v týmu.

Nahoru

etc&etc mimo firmy

Vedle práce s jednotlivci a realizace zakázek pro firmy nás zajímají témata přesahující firemní prostředí: otázky slaďování osobního a pracovního života, témata vztahující se k dilematu budování kariéry a výchovy dětí na prahu 3. tisíciletí.

Nahoru

Kdo jsme

Petra Veselá

Petra Veselá
lektorka, systemický kouč a terapeut

Absolvovala postupně JAMU (herectví), DAMU (režie), na UK – studovala teologii a andragogiku a v rámci kurzů celoživotního vzdělávání psychologii. Absolvovala výcviky firmy Deltatraining – systemické koučování, voice dialogue. Je vyškolený hodnotitel Assessment Systems – Hoganova psychodiagnostika, prošla kurzy trenérských a lektorských dovedností. Jako lektorka působí sedm let (mj. Emoční inteligence, MBTI typologie, Řízení změny, Time management, Role manažera, Týmová dynamika, Networking, Coaching, Konflikt management, Rétorika, Asertivita, Delegování, Vyjednávání, Prezentační dovednosti, Motivace). Působila na manažerských postech v několika firmách, naposledy jako manažerka kvality a péče o zákazníka pro střední a východní Evropu.

Hovoří anglicky, italsky, španělsky, polsky a rusky.

 • Jak jsem se k této práci dostala?
  Lidské osudy, radost, štěstí i bolest mě zajímaly odjakživa. Prošla jsem ve svém životě několika různými školami, pracovními i životními zkušenostmi, které mi dopřály podívat se na lidskou duši z mnoha úhlů a různými pohledy. Teď se snažím tohle všechno zúročit a být lidem užitečná při jejich práci na sobě.
 • Co mě na ní nejvíc zajímá?
  Fascinuje mě jedinečnost každého člověka, se kterým se potkávám, jedinečnost jeho životních zkušeností, postojů, přístupu k životu, k lidem. I díky tomu je moje práce pokaždé jiná, nová. Tak jako neexistují dva stejní lidé, tak neexistuje stejné řešení pro více lidí.
 • Coby o mě řekli mí přátelé?
  Legraci možná apriori nevytváří, ale určitě žádnou nepokazí. Můžeme s ní mluvit otevřeně úplně o čemkoliv a nebát se nepochopení.
 • Co dělám ve svém volném čase?
  Hodně čtu, trochu míň (ale pravidelně) plavu, miluji procházky v lese, hru na piano, povídání s lidmi a pečení sladkostí.
 • Kde se cítím dobře?
  Skvěle se cítím mezi lidmi, jejich příběhy, radostmi i strastmi. Ale určitě nepohrdnu ani lesem, divadlem či koncertní síní.
 • Kdybych si mohla splnit jedno přání, bylo by to?
  Dopřát každému člověku na světě alespoň den nefalšované radosti a spokojenosti.
 • Co je pro mě obzvlášť důležité?
  Cesta k moudrosti.
 • Co jsou mé silné stránky?
  Empatie, úsměv, pochopení, hluboká víra v potenciál v každé člověku.
 • Co se mi nelíbí?
  Neumím se vyrovnávat s bezmocí.
 • Co mě dokáže rozesmát?
  I sebemenší vtip… a co teprve ten větší ☺.
 • Za které věci jsem v životě vděčná?
  Jsem vděčná Bohu a svým rodičům za život, za zdraví a vlastně za vše, co mě do dneška v životě potkalo.
 • Kdybych mohla změnit jednu věc, která by to byla?
  Změnila bych zažité úsloví „mateřská dovolená“ na pěkných „24/7“
 • A nějaké „poznávací znamení“?
  Hlasitější projev, výrazná mimika, rozmáchlejší gesta.

Nahoru

etc&etc spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi a školami

Speciální nabídku máme pro NNO a vzdělávací instituce. Usilujeme o širší uplatnění systemického koučování při řízení neziskových organizací a škol. Na realizaci těchto projektů se snažíme získávat prostředky z  ESF a jiných zdrojů. Máme zkušenosti s realizací (i administrací) projektů financovaných z OP LZZOPPA.

Nahoru

Poslání etc&etc je definováno naší vizí, misí a hodnotami

 1. Naše vize: Najít vlastní cestu.
 2. Naše mise: Doprovázíme na cestě k rozvoji, radosti a harmonii jednotlivce, týmy a firmy.
 3. Naše hodnoty:
  1. Respekt & Svoboda – jsou pro nás nejvyšším kontextem spolupráce s klienty. Myslíme si, že klient je největším odborníkem na svůj život a proto usilujeme o minimum intervencí, odborných rad a hodnocení.
  2. Inspirace & Kreativita – při hledání nových možností podporujeme klienty v kreativním přemýšlení, spíše než hotová řešení nabízíme inspiraci. Necháváme na svobodném rozhodnutí klienta, zda a jaké možnosti přijme za své.
  3. Důvěra & Partnerství – Klient je pro nás rovnocenným partnerem. Neusilujeme o předávání instrukcí a kontrolu.
  4. Užitečnost & Smysl – Řešení zrozená při práci s klienty zasazujeme do kontextu užitečnosti a smyslu. Užitečnost řešení a jeho smysl pro klienta jsou pro naši práci určující.

Nahoru